Hartelijk welkom op de website van de Belastingservice Ouderen Gouda. Wij zijn de enige organisatie die U thuis bezoekt wanneer U daarom vraagt.

Wij helpen U, als U in Gouda of direct omgeving woont. En

  • als U AOW krijgt en eventueel een bescheiden pensioen.
  • als U nog geen AOW of pensioen ontvangt, maar wel lid bent van een van de ouderenbonden.
  • als U een bescheiden vermogen heeft.

U neemt contact op met een van onze leden onder de knop ‘Hulpverleners’ en U maakt een afspraak. Het is handig dat U dan alle benodigde ‘Documenten’ klaar heeft liggen. Na 1 maart kan dan, wanneer de vooraf ingevulde gegevens beschikbaar zijn, door de belastinghulp van BOG Uw aangifte worden ingevuld. Dat kan bij U thuis op Uw eigen computer, of op de computer van de belastinghulp thuis. In dit laatste geval neemt de belastinghulp weer contact met U op om de aangifte te bespreken. Als U akkoord bent, kan de belastinghulp de aangifte versturen. U krijgt altijd een papieren kopie van de aangifte. Indien U dat wenst kan dat ook per email.
Het is belangrijk te weten, dat U zelf altijd verantwoordelijk blijft voor Uw aangifte.

Om Uw belastingaangifte te kunnen doen moet U er voor zorgen de volgende documenten bij de hand te hebben.


1: Jaaropgaves van AOW, Pensioenen, Uitkeringen en evt. Loonopgaven.
2: Bankoverzichten van al Uw rekeningen.
3: Afschriften van gemaakte zorgkosten, giften en eventuele betaalde of ontvangen partneralimentatie.
4: Wanneer U een eigen woning heeft, is het belangrijk, dat U ook de afschriften van hypotheekschuld, betaalde rente, woz-waarde, e.d. beschikbaar heeft.

[parallax-scroll id=”407″]