BELASTINGSERVICE OUDEREN GOUDA

AANGIFTE
Het is heel belangrijk dat Uw belastingaangifte goed gebeurt; alleen dan krijgt U de juiste aanslag van de belastingdienst.
Een niet correcte invulling leidt tot een foutieve aanslag, waarbij U mogelijk te veel betaalt. Maar nog belangrijker is, dat Uw eventuele Zorg- en Huurtoeslag direct gekoppeld zijn aan Uw inkomen en vermogen. Maakt U een fout in de aangifte, welke leidt tot een foutieve aanslag dan kan het zijn, dat U bijvoorbeeld een deel van Uw genoten Huurtoeslag moet terugbetalen.
Indien U in een verzorgingshuis bent opgenomen kan door een foutieve aanslag Uw eigen bijdrage ineens verhoogd worden.
Kortom, laat U bijstaan door een van de BOG-leden die jaarlijks een bijscholing ontvangen om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Inkomstenbelasting, Huur- en Zorgtoeslag. De hulpverlener vraagt € 12 euro onkostenvergoeding per adres.

TIPS VOOR HET EINDE VAN HET JAAR
Als U op 1 januari 2019 meer dan € 30.360 vermogen bezit gaat U over het meerdere belasting betalen. Heeft U een partner dan valt U in de belasting als U op die datum samen meer dan € 60.720 heeft. Vermogen zijn al Uw bezittingen (maar niet het door U bewoonde huis) verminderd met Uw schulden (maar niet de op dat woonhuis afgesloten hypotheek). Vermogen wordt belast in box 3. De peildatum is ieder jaar de eerste dag van het jaar.

Hoe verlaag ik  mijn vermogen tot onder genoemde bedragen?

 1. Geef geld uit aan goederen die niet in box 3 vallen zoals bijvoorbeeld een auto, caravan, camper , boot of schilderij. Maar pas op: Een stacaravan, een woonboot, een recreatiewoning of een garage niet dichtbij het huis vallen wel in Box 3.
 2. Betaal rekeningen of een vakantie in 2019 voor het einde van dit jaar 2018. Maar pas op, dat de verschaffer niet tussentijds failliet gaat.
 3. Als U kunt, betaal in december 2018 de premie voor Uw zorgverzekering 2019 voor een heel jaar vooruit; U krijgt dan ook nog betalingskorting.
 4. U kunt in  een keer een schenking doen aan een goed doel. Zie verder hieronder bij Schenking aan goed doel.
 5. Los extra af op Uw hypotheek. Meestal mag U boetevrij 10 tot 15 % aflossen. Mogelijk komt U daardoor onder de grens voor de renteopslag, waardoor U voor de toekomst een lagere rente gaat betalen.
 6. Als U Uw hypotheek oversluit tegen een lagere rente, mag U de boeterente en de administratiekosten aftrekken.
 7. U mag Uw kinderen voor 31-12-2018 nog een schenking doen van maximaal € 5.363. Ook kleinkinderen kun U bedenken; voor hen is de maximale schenking € 2.147.

(bron Geldgids Consumentenbond)

ENKELE ALGEMENE TIPS

 • Sommige mensen doen geen belastingaangifte, omdat ze daartoe niet zijn uitgenodigd door de Belastingdienst. Laat altijd onderzoeken of dat verstandig is, want soms blijkt, dat mensen recht op teruggave hebben.
 • Als een pensioenfonds een pensioen tegen een bedrag-ineens wil afkopen, vraag dan altijd voordat U akkoord gaat een berekening om te zien hoe men tot het aangeboden bedrag is gekomen. Sommige pensioenfondsen gebruiken bij de berekening van hun dekkingsgraad een verplichte rekenrente van circa 1 %, terwijl ze bij de voorgestelde uitkering een rente van circa 4 % hanteren. Anders gezegd: Het voorgestelde bedrag is veel te laag.
 • Als een pensioenfonds een vergeten nabestaande pensioen alsnog aan de achtergebleven partner uitkeert, let dan op, dat zo’n uitkering het inkomen verhoogt, soms met als onbedoeld bijgevolg, dat ontvangen huur- en of zorgtoeslag moet worden terugbetaald.
 • Als mensen een laag inkomen hebben (120 % van de bijstandsnorm of AOW voor alleenstaanden plus ongeveer € 100,00), dan kan kwijtschelding voor de BSGR (de gemeentelijke belastingen) worden gevraagd. Het vermogen (alle bankrekeningen samen) mag niet meer zijn dan € 6.020. Er kan dan een aanvraagformulier voor kwijtschelding worden aangevraagd (071 – 2526200). Ook is dit te downloaden (www.bsgr.nl).
 • Onder dezelfde voorwaarden als hiervoor is er voor inwoners van Gouda een zorgverzekering bij VGZ af te sluiten, die naast de voorzieningen van het basispakket ook fysiotherapie en tandartskosten dekt. Voor veel ouderen een welkome aanvulling.
  Dit pakket heet VGZ Gemeente Pakket Compleet. De premie bedraagt € 129,78 per maand. Ook kan het eigen risico van € 385 per jaar worden afgekocht voor een extra premie, die dan in totaal € 149,18 gaat bedragen (dus voor nog geen € 20,– extra (minder dan € 240,00 per jaar). De bedragen voor 2019 zijn nog niet bekend.
  Dit kan worden aangevraagd bij de gemeente (tel. 140182) of bij VGZ (tel. 0900 9977991).

SCHENKING AAN GOED DOEL
Als U een schenking doet aan een organisatie met een goed doel, is die schenking pas aftrekbaar als het bedrag meer is dan 1 % van Uw inkomen.
Daarom is beter periodiek te schenken. Bij contract verplicht U zich 5 jaar een bepaald bedrag door Uzelf te bepalen jaarlijks te schenken aan de instelling. In zo’n geval mag U de schenking direct aftrekken zonder dat er een drempel geldt. Een contract is gemakkelijk te verkrijgen. Een telefoontje naar de goede doelen-organisatie bv. Artsen zonder Grenzen, de Hartstichting, KWF, politieke partij of de Kerk is voldoende. Zij sturen U graag zo’n contract toe. Vijf jaar lijkt een lange tijd, maar als U tussentijds komt te overlijden, vervalt het contract automatisch als U dat vooraf aangeeft. Er zijn zelfs giften aan speciale organisaties, waarbij U meer mag aftrekken dan U aan de organisatie hebt gegeven. Dat zijn zgn. culturele organisaties, zoals bijvoorbeeld Het Verzetsmuseum, Kamp Amersfoort, stichting schouwburgcomplex Gouda, filmhuizen, bibliotheken, enz. enz. Het aangifteprogramma berekent dan 25% meer aftrek dan U geschonken heeft.

TOESLAGEN

Wanneer krijg ik huurtoeslag in 2019 ?

 1. U mag in 2019 maximaal € 30.360 aan vermogen hebben; samen met Uw toeslagpartner mag dat € 60.720 zijn. Dat vermogen wordt gepeild op 1 januari 2019.
 2. Uw toetsingsinkomen mag in 2019 niet hoger zijn dan € 22.675. Woont U niet alleen dan mag het gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan € 30.800.
 3. Als laatste mag ook de huur in 2019 niet hoger zijn dan € 720,42 per maand. Het gaat hier om de kale huur plus sommige servicekosten. Dat zijn: schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten (portieken, galerijen), energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten (verlichting, liften), kosten voor een huismeester en kosten voor onderhoud van dienst- en recreatieruimten.

Wanneer krijg ik zorgtoeslag in 2019?

Om zorgtoeslag te krijgen moet U en Uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U hebt een Nederlandse zorgverzekering.
 2. U  bent Nederlander van 18 jaar of ouder of U hebt een geldige verblijfsvergunning.
 3. Uw inkomen is in 2019 niet hoger dan € 29.562, of samen met dat van Uw toeslagpartners € 37.885.
 4. Uw vermogen is maximaal € 114.776, of samen met dat van Uw  toeslagpartner € 145.136. 

Als U huurtoeslag of zorgtoeslag wilt aanvragen of wijzigen doet U dat bij de belastingdienst afdeling Toeslagen via Mijn toeslagen,  middels Uw digid-code,  maar… U kunt natuurlijk ook een van onze hulpverleners bellen. Wel zo makkelijk.

Huisje