De belangrijkste wijzigingen voor 2024 in vergelijking met 2023 zijn:

AOW

De AOW leeftijd is in 2023 66 jaar en 10 maanden, wordt in 2024 67 jaar.
1 persoon krijgt tot 1 januari netto € 1.353,11, dat wordt vanaf 1 januari netto € 1459,53
1 persoon en partner of huisgenoot krijgen tot 1 januari 2024 beiden € 920,98 pp, dat wordt vanaf 1 januari netto € 991,87  p.p.
In mei wordt vakantiegeld uitbetaald en per 1 juli vindt de volgende wijziging plaats.

Jubelton

Afgeschaft in 2023 wordt de zgn. jubelton van € 106.671 aan een kind van 18 jaar, maar jonger dan 40 jaar. Het bedrag dat eenmalig belastingvrij geschonken kan worden in 2024  is € 28.947. Dat is vrij te besteden.
Als in 2022 het bedrag van minstens € 28.948 is geschonken, kan dat in 2023 nog worden aangevuld tot het maximale van € 106.671.
Aanvullingen op eerdere gedeeltelijke uitbetalingen van die jubelton zijn mogelijk  maar moeten voor eind 2024 volledig zijn besteed.

De schenkingsvrijstelling voor een eigen woning is dus in 2024 niet meer van toepassing. Wel hebben starters van 18 t/m 35 jaar vrijstelling van overdrachtsbelasting (anderen 2%) voor woningen tot max. € 510.000 (dat was € 440.000)

Belastingen Box 1,

Percentages voor AOW gerechtigden.

Belasting AOW ANW WLZ Totaal
1e schijf 2023 € 0 -€ 37.149 ** 9,28% 0 0,1% 9,65% 19,03
1e schijf 2024 € 0 – € 38.098 * 9,32% 0 0,1% 9,65% 19,07%
2e schijf 2023 € 37.149 – € 73.031 36,93%
2e schijf 2024 € 38.098 – € 75.518 36,97%
3e schijf 2023 >>€ 73.031 49,50%
3e schijf 2024 >> € 75.518 49,50%

* Voor jongere AOW-ers, geboren ná 01-01-1946 geldt deze lagere grens.
Voor oudere AOW-ers, geboren vóór 01-01-1946  is de grens in 2024:  € 38.139
* * Voor jongere AOW-ers, geboren ná 01-01-1946 geldt deze lagere grens.
Voor oudere AOW-ers, geboren vóór 01-01-1946  is de grens in 2024:  € 40.077

 

Vrijwilligersvergoeding.

De vrijwilligersvergoeding is vrij tot de volgende bedragen.

Bij 1 van de 3 criteria boven deze bedragen moet het volledige bedrag worden
aangegeven als inkomen

2023

2024

per maand € 190 € 210
per jaar € 1.900 € 2.100
per uur € 5 € 5,50

 

Heffingskortingen voor AOW-ers

Kortingen Inkomen 2024 heffingskorting 2024 Inkomen 2023 heffingskorting 2023
Algemene Heffingskorting tot € 24.839 € 1.737 tot € 22.660 € 1583
tot € 75.518 € 1.737 minus 3,424 % v.h.me. tot  € 73.031 € 1583 minus 3,141% v.h.me
>> € 75.518 € 0 > € 73.031 € 0
Ouderen korting tot € 44.771 € 2.010 tot € 40.888 € 1.835
tot € 44.771 tot € 58.170 € 2.010  minus 15% van (verzamel inkomen minus € 44.770) tot € 53.122 € 1.835 minus 15% v.h.me.
>>> € 58.170 € 0 > € 53.122 min  € 0,–
Alleenstaande ouderen korting € 526 € 478
Arbeidskorting, tot 11.490 4,346% van arbeidsinkomen tot € 10.741 4,241% v.h. arbeidsinkomen
van € 11.491  tot € 24.82 € 501 + 16.214% * (arbeidsinkomen  – € 11.490) van € 10.741 tot € 23.201 € 457 + 15,388  * (arbeidsinkomen -€ 10.740)
van € 24.821 tot € 39.95 € 2662 + 1,275% * (arbeidsinkomen -€ 24.820) vanaf € 23.210 tot € 37.691 € 2.374 + 1,589% * (arbeidsinkomen -€ 23.201)
van € 39.957 tot € 124.934 € 2.854 minus 3.358% * (arbeidsinkomen – € 39.857) vanaf € 37.691 tot € 115.295 € 2.604 – 3,355% * (arbeidsinkomen – € 37.691)
boven € 124.934 0 vanaf € 115.295 € 0

Vermogensgrens IB

2024 2023
voor 1 persoon € 57.000 € 57.00
voor fiscale partners € 114.000 € 114.000
heffingspercentage 36% 32%

 

Vermogens Box 3

2023

Vrijgesteld is € 57.000.

Daarboven:

Rendementspercentage spaargeld          0,92 %

Rendementspercentage bezittingen       6,17 %

Schulden boven € 3.200                         –   2,46 %

Heffingspercentage                       32 %

schulden mogen worden afgetrokken voor 2,46% van het bedrag boven € 3.200
Schulden van fiscale partners en van ouder naar kinderen worden vanaf 1-1-2013 vrijgesteld
Saldi als aandeel in het vermogen van een VvE worden in 2024 gezien als spaargelden
2024

Vrijgesteld bedrag blijft € 57.000.

Daarboven:

Rendementspercentage spaargeld          1,03 %

Rendementspercentage bezittingen       6,04 %

Schulden boven € 3.700                         –   2,47 %

Heffingspercentage                       36 %

schulden mogen worden afgetrokken voor 2,47 van het bedrag boven € 3.700
 • De berekening van het bedrag dat moet worden aangegeven gaat in 6 stappen en staat op de website van de belastingdienst.
 • Schulden en vorderingen tussen ouders en minderjarige kinderen worden met terugwerkende kracht gedefiscaliseerd, behoeven dus niet meer te worden aangegeven. Dit voorkomt dat een hoog forfaitair rendement moet worden aangegeven waar een forfaitair rendement kan worden afgetrokken.
 • De peildatum blijft de eerste dag van het kalenderjaar.
  Deze wijziging heeft invloed op:
  schenkingen en giften vóór 31-12-2021
  aanslag box 3
 • De wijziging heeft géén invloed op:
  Toeslagen, vooral Huurtoeslag
  Eigen bijdrage Wlz (zorgcentra)
  Vrijstelling groene beleggingen (toch aangifte doen!)

Toeslagen.

Grenzen vermogen huurtoeslag.

in 2024 in 2023
voor 1 persoon € 36.952 €  33.748
incl. fiscale partner of medebewoner € 73.904 € 67.494
max. huurbedrag incl. service kosten € 879,66 € 806,06

Grenzen Inkomen Huurtoeslag. Deze hangen in 2023 en 2024  af van de samenstelling van het huishouden.
Zie de proefberekening op www.toeslagen.nl of de schema’s op deze website.

Grenzen Zorgtoeslag:

Vermogen in 2024 in 2023
voor 1 persoon € 140.213 € 127.582
voor fiscale partners € 177.301 € 161.329
Inkomen
voor 1 persoon € 37.496 € 38.520
voor fiscale partners € 47.368 € 48.224

Huizen en wonen.

Wonen in een sociale huurwoning met huur hoger dan (in 2022) € 752,32 en
(in 2023 ) € 808,06 voor 1 of 2 personen:
Mogelijk recht op huurverlaging. Als mensen het gevoel hebben teveel te betalen, kan de huurcommissie gevraagd worden de juiste huur vast te stellen.
Dit is dan juridisch bepaald.

Overdrachtsbelasting:

 • starters 0 – 35 jaar 0%
 • ouder dan 35 jaar 2 %
 • niet wonen in het huis 8 % (dus o.a. voor beleggers)

 

Eigen woning forfait

2024 2024 2023 2023
Woningen met een WOZ < € 1.310.000 0,35% Woningen met een WOZ  < € 1.200.000 0,35%
Woningen met een WOZ > € 1.310.000 € 4.585 plus 2,23% v.h.me Woningen met een WOZ > € 1.200.000

€ 4.200 plus 2,25% v.h.me

 
Hypotheekrente aftrek.
Alleen  van belang voor inkomens in box 3
43% 40%

 

Schenken en erven.

Schenkingen 2024 2023
vrij aan kind € 6.633 € 6.035
vrij aan kleinkind of anderen € 2.658 € 2.417
via een aangifte schenkbelasting kan vrijstelling worden verleend in de volgende gevallen;
vrij aan kind eenmalig € 31.813 € 28.947
aan kind eenmalig voor dure studie € 66.268 € 60.298
aan kind 18-40 jaar voor koop huis, of aflossing hypotheek huis zie hiervoor over jubelton zie hiervoor over jubelton
 
vrijstelling erfbelasting
aan partner € 795.156 € 723.526
aan kind of kleinkind € 25.187 € 22.917
aan ziek of gehandicapt kind € 75.546 € 68.740
aan ouders € 59.643 € 54.269
aan anderen € 2.658 € 2.417
 • Tarieven schenk- en erfbelasting
partner, kind, gehandicapt kind kleinkind  overige broer, zus ouders
2024 inkomen € 0 tot € 152.368 10% 18% 30%
inkomen > € 130.424 20% 36% 40%
2023 inkomen € 0 tot € 138.642 10% 18% 30%
inkomen > € 138.642 20% 36% 40%

 

Opname in zorgcentrum.

De SVB zal vragen of de in de huurwoning achterblijvende en de in een centrum verzorgde beiden de hogere AOW voor alleenstaanden willen ontvangen. Bij lagere inkomens en lage vermogens is dat doorgaans niet verstandig. Deze keuze kan sinds kort worden herzien. De in een centrum verzorgde houdt dan postadres bij de partner in de voormalige huurwoning.
Beide partners krijgen wel recht op de Alleenstaande Ouderenkorting.
Regel de Huurtoeslag voor de in de huurwoning achterblijvende partner.
De in een centrum verzorgde krijgt dan de lage eigenbijdrage van het CAK in rekening gebracht.

Jaarlijkse (einde jaars) overwegingen:

 • Plotselinge stijging van het inkomen. ( jaarlijkse overwegingen).
  Dit kan komen door: – ontvangen alimentatie
  – schenking
  – erfenis
  – verkoop huis

Wat te doen? Vóór 31-12

 • Vraag Voorlopige Aanslag aan en betaal uiterlijk 31-12.
  Deze wordt altijd verrekend met de definitieve aangifte.
  Dit verlaagt het vermogen met peildatum 01-01.
 • Overweeg een middeling met vorige jaren.
  Het laatste tijdvak waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024
 •  Overweeg een grote uitgave, gift of schenking.
 • Regel per direct herziening Huurtoeslag en Zorgtoeslag.
  Denk aan formulier: verzoek Bijzondere Situatie Huurtoeslag.
  .