Het jaarverslag van 2020 wordt vast gesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2021.

 

 

 

We zullen dan ook het financieel verslag presenteren

Balans per 31 december 2019
restant subsidie Vermogen

 

Resultaten
Baten Lasten
Subsidie Onderhoud Website
Drukwerk en Flyers
Attenties
Bankkosten
Vergaderkosten
Verzekering
Resultaat
Totaal totaal