Jaarverslag BOG 2020

Activiteiten

Bij de jaarvergadering op 6 februari 2020 leek Corona nog ver weg maar bij de start van het aangifte IB-periode in maart heerste Corona volop waardoor cliënten nauwelijks nog bezocht konden worden. Door het uitstel door de Belastingdienst van de uiterste inleverdatum van de aangiftes naar september, kon de achterstand in de aangiftes, die in het voorjaar ontstond, in de daarop volgende maanden worden weggewerkt.

Aantal invullers en cliënten

De BOG telt thans 13 belastinginvullers die in 2020 de belastingaangiften verzorgden voor 511 cliënten op 390 adressen. Deze cliënten zijn voornamelijk woonachtig in Gouda, met enkele cliënten in de buurtgemeenten.

Opleiding en scholing

Aansluitend op de jaarvergadering van 6 februari 2020 werden in de middag twee leerzame cases behandeld waarbij iedereen de kennis weer kon opfrissen.

Daarnaast maken ook veel leden van de BOG gebruik van de jaarlijkse herhalingsopleidingen die worden verzorgd door de KBO/PCOB en de ANBO.

Financiële positie en Subsidies

In december 2020 is aan de BOG opnieuw een subsidie toegekend door Rabo Gouwestreek voor een bedrag van € 467,12.

Van de eerder verstrekte subsidies door Rabo en GoudaPot was eind 2019 nog € 1518,31 beschikbaar. Inclusief de nieuwe subsidie van Rabo beschikte de BOG begin 2021 over € 1.309,78 aan kasmiddelen.

In 2021 zal het bestuur opnieuw met GoudaPot overleggen over een nieuwe subsidie. Voorlopig heeft de BOG voldoende middelen in kas gelet op de jaarlijkse begroting van ca € 1.000.

 

Gouda, 14 januari 2021

J.A. Scholten

Secretaris BOG

 

Financieel verslag 2020

Balans per 31 december 2020
restant subsidie/ bank € 1.309 € 1.309 Vermogen

 

Resultaten
Baten Lasten
Subsidie € 281,51 Onderhoud Website
Rabo-bank € 467,12 € 59,90 Drukwerk en Flyers
€ 12,49 Attenties
€ 129,38 Bankkosten
€ 60,00 Vergaderkosten
€ 133,1 Verzekering
– € 209,26 Resultaat
Totaal € 467,12 € 467,12 totaal