Toeslagen algemeen

Onder deze tab vind u tabellen voor de huur- en zorgtoeslag over 2020 en 2021.

Huurtoeslag

In de tabellen (voor 1 – en 2 persoonshuishoudens) hebben we voor een aantal combinaties van huur en inkomen de huurtoeslag  berekend. Om de voor u van toepassing zijnde toeslag te bepalen moet u extrapoleren tussen twee nabij gelegen combinaties.

Zorgtoeslag

In de tabellen voor de zorgtoeslag hebben we voor een aantal inkomens de van toepassing zijnde zorgtoeslag berekend. In de tabel staan twee kolommen. Een voor een 1 persoonshuishouden en de andere voor een fiscaal paar. Voor inkomens tussen twee waarden moet u weer extrapoleren.

Nieuw vermogensgrenzen voor de toeslagen.

Nieuwe vermogensgrenzen Huurtoeslag

2021 2020
voor 1 persoon € 31.340 € 30.846
voor fiscale partners € 62.680 € 61.692

Nieuwe vermogensgrenzen Zorgtoeslag:

2021 was in 2020
voor 1 persoon

€ 31.340

€ 87.139+


€ 118.479

€ 30.846

€ 85.767


€ 116.613

voor fiscale partners

€ 62.680

€ 87.139+


€ 149.819

€ 61.692

€ 85.767 +


€ 147.459