Jaarverslag Belastingservice Ouderen Gouda 2022

In 2022 hebben de 13 vrijwilligers van BOG ca. 500 aangiftes Inkomstenbelasting verzorgd.

Daarnaast is in voorkomende gevallen:

  • aangifte belasting via het F-formulier gedaan
  • nieuwe aanvragen voor de huur- en zorgtoeslag gedaan, of bij wijzigingen in inkomen of andere omstandigheden de noodzakelijke gegevens doorgegeven
  • in voorkomende gevallen een aanvraag voor energietoeslag gedaan.

De leden hebben hun vaardigheden bij de aangiftes op pijl gehouden via de door BOG zelf georganiseerde jaarlijkse oefenmiddag.  Sommige leden volgden een training bij hun landelijke ouderenbond. Daarnaast maakten leden gebruik van de Webinars die door de belastingdienst werden georganiseerd.

Wij constateren dat de BOG nog steeds in een behoefte voorziet. Veel van onze hulpvragers zijn weinig digitaal vaardig of hebben moeite de formulieren van de belastingdienst, de diensttoeslagen en/of de gemeente te doorgronden.

BOG is de enige van de hulpen op belastinggebied die bij de hulpvragers deze dienstverlening thuis aanbiedt

Gouda, 9 januari 2022

Hans Scholten
Secr. BOG

 

Finanacieel verslag 2021.

Balans 1 januari 2022 31 december 2022
banksaldo € 996.33 € 1012,56

 

resultaten
Baten Lasten
Subsidie € 500,– € 86,97 Website
Particuliere gift € 10,– € 119,40 Bankkosten
€ 142,90 Verzekering
€ 40,00 Drukwerk , flyers
€ 28,50 Attenties
€ 76,00 Vergaderkosten
€ 16,23 Positief resultaat
€ 510,– € 510.–