Jaarverslag Belastingservice Ouderen Gouda 2021

Ook 2021 werd opnieuw getekend door Corona. Het directe effect voor de belastinginvullers is dat huisbezoeken, weer geheel of gedeeltelijk achterwege moesten blijven.
Toch zijn er door de vrijwilligers weer 485 aangiftes verricht.

Ook in 2021 hebben enkele belasting invullers vanwege een overlijden een F-formulier moeten invullen. Een omvangrijk en omslachtig formulier. De belastingdienst is er nog steeds niet in geslaagd dit formulier te digitaliseren.

De vereniging heeft haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden op 2 februari 2021, Door Corona deze keer een digitale vergadering. Ook de cases zijn digitaal afgehandeld.
Daarmee kwam de training van de BOG overeen met de trainingen van de ouderenbonden voor belastinginvullers, ook die vonden in 2021 digitaal plaats.

Opnieuw onzeker hoe de IB campagne dit jaar zal verlopen. Het beste waarop gehoopt kan worden is dat Corona langzaam uitdooft.

Gouda, 9 januari 2022

Hans Scholten
Secr. BOG

 

Finanacieel verslag 2021.

Balans 31 december 2020 31 december
banksalo € 1.309,– € 986,55

 

resultaten
Baten Lasten
€ 79,68 Website
€ 119,35 Bankkosten
€ 123,42 Verzekering
€ 322,45 Negatief resultaat
€ 0,00 € 0,00