De belangrijkste wijzigingen voor 2021 zijn de volgende:

Vermogensgrens IB stijgt 2021 was in 2020
voor 1 persoon € 50.000 € 30.846
voor fiscale partners € 100.000 € 61.692
Het heffingspercentage 31% 30%

 

De Belastingdienst geeft aan, dat dit voor vermogens lager dan € 136.000 een belastingverlaging betekent.

Vermogens boven dat bedrag zullen in 2021 zwaarder worden belast.

Vermogens Box 3

      aandeel 2021 was in 2020
1e schijf belast bedrag van € 0 tot € 50.000

 67%

33%

0,03%

5,69%

0,07%

5,28%

2e schijf belast bedrag van €50.000 tot € 950.000

 21 %

 79%

0,03%

5,69%

0,07%

5,28%

3e schijf belast bedrag van  € 950.000 en hoger  100% 5,69% 5,28%


De peildatum blijft de eerste dag van het kalenderjaar.

Deze wijziging heeft invloed op:

 • schenkingen en giften vóór 31-12-2020  
 • aanslag box 3                                                 

De wijziging heeft géén invloed op:

 • Toeslagen, vooral Huurtoeslag
 • eigen bijdrage Wlz (zorgcentra)
 • bij vrijstelling groene beleggingen toch aangifte doen!       

De AOW-leeftijd is in 2021  66 jaar en 4 maanden.
In 2022 zal die naar verwachting 66 jaar en 7 maanden worden,
in 2023 wordt die 66 jaar en 10 maanden en
in 2024 en 2025 zal die 67 jaar worden.

Belastingen Box 1,  percentages voor AOW gerechtigden.                                                                          

  van tot Bel AOW ANW Wlz Totaal
1e schijf 2020 0 34.713 * 9,7% 0 0,1% 9,65% 19,45%
1e schijf 2021 0 35.129 * 9,45% 0 0,1% 9,65% 19,2%
2e schijf 2020 34.713 68.507         37,35
2e schijf 2021 35.129 68.507         37,1
3e schijf 2020 68.507 >>>>>         49,5
3e schijf 2021 68.507 >>>>>>         49,5

 

* Voor jongere AOW-ers, geboren ná 01-01-1946 geldt deze lagere grens.
   Voor oudere AOW-ers, geboren vóór 01-01-1946  is de grens in 2020:  € 35.376  en in 2021:   € 35.941.

Al met al is er sprake van een lichte belastingverlaging voor de lagere inkomens.

AOW-ers hebben te maken met:

  inkomen 2021 inkomen 2020
Alg. heffingskorting tot 21.043 1.469 tot 20.384 1.413
  tot 68.507 1.469 minus 3.093% van het meerdere tot 68.507 1.413 minus 2,633% van het meerdere
  > 68.507 0 > 68.507 0
         
Ouderen korting tot 37.970 1.703 tot 37.372 1.622
  tot 49.323 1703 minus 15% van het meerdere tot 48.185 1.622 minus 15% van het meerdere
  > 49.323 0 > 48.185 0
         
Alleenstaande ouderen korting   441   436
         
Arbeidskorting leeftijdstabel   max. 2199   max. 1989

 

Huizen en wonen                    
Wonen in een sociale huurwoning met huur hoger dan

 • € 619,01 voor 1 of 2 personen
 • of
 • € 633,40 voor 3  of meer personen.

Mogelijk heeft u recht op huurverlaging. Als u het gevoel hebt teveel te betalen, kan de huurcommissie gevraagd worden de juiste huur vast te stellen.Dit is dan juridisch bepaald.

Overdrachtsbelasting:

 • starters 0 – 35 jaar         0%
 • ouder dan 35 jaar           2 %
 •   niet wonen in het huis   8 %   (dus o.a. voor beleggers) 

Eigen woning forfait

  2021 2020  
eigen woning forfait

waarde < 1.110.000 = 0,5%

waarde > 1.110.000 = 2,35

waarde < 1.090.000  = 0,6%

waarde > 1.090.000 = 2,35%

 
hypotheekrente aftrek, alleen van belang voor inkomens in box 3 43% 46%  
       

  Inningsgrens                           € 47,–                                     € 46,–

Teruggave grens                    nog onbekend                         € 16,–