Vermogenheffingen 

Vermogensgrens IB stijgt 2022   2023
voor 1 persoon € 50.650 € 57.000
voor fiscale partners € 101.300 € 114.000
Het heffingspercentage 31% 32%

 

Vermogens Box 3. boven de vrijstelling van €  50.650, heffingspercentage 31%

 

2022 belastbedrag percentage  2022
1e schijf € 0 tot € 50.650 67% 0,01%
    33% 5,53%
2e schijf € 50.650 tot € 962.350 21 % 0,01%
    79% 5,53%
3e schijf € 962.350 en hoger 100% 5,53 %
2023

boven vrijstelling van € 57.000

schulden mogen worden afgetrokken voor 2,46% van het bedrag boven €3.200

100% van het spaarbedrag

6,17% fictief rendement van beleggingen 5,69%

 

 

 

heffingspercentage 32%

0,01%

 

De peildatum blijft de eerste dag van het kalenderjaar.

  • Deze wijziging heeft invloed op:
    schenkingen en giften vóór 31-12-2021  
  • aanslag box 3                                                 

De wijziging heeft géén invloed op:

  • Toeslagen, vooral Huurtoeslag
  • Eigen bijdrage Wlz (zorgcentra)
  • Vrijstelling groene beleggingen (toch aangifte doen!)

 

Toeslagen.
       

Grenzen inkomen Huurtoeslag.
Deze hangen af van de samenstelling van het huishouden. Zie de proefberekening op www.toeslagen.nl of de schema’s op deze website.

Vermogensgrenzen Huurtoeslag

  2021 2022 2023
1 persoon € 31.340 € 31.747 ???
fiscale partners € 62.680 € 63.494  
       

 

Vermogensgrenzen Zorgtoeslag

  2021 2022 2023
1 persoon € 118.470 € 120.020 ???
fiscale partners € 149;819 € 1561.767  
       

 

Grenzen inkomen Zorgtoeslag

  2021 2022 2023
1 persoon € 31.138 € 31.998 ???
fiscale partners € 39.979 € 40.944  
       

 

 

AOW-leeftijd

de AOW leeftijd is in 2021 66 jaar en 4 maanden
in 2022 is die 66 jaar en 7 maanden
in 2023 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.
in 2024 en 2025  zal die 67 jaar worden

  2021 2022 2023 2024 2025
AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden 66 jaar en 7 maanden 66 jaar en 10 maanden 67 jaar 67 jaar

AOW-uitkeringen.

  hoogte van de uitkering aftrek opgespaard vakantiegeld
1 persoon € 1.368,79 geen loonheffing, wel aftrek ZVW € 77,59
2 persoonshuishouden € 936,67 p.p. geen loonheffing, wel aftrek ZVW € 55,43 p.p.

 

Belastingen Box 1,

Percentages voor AOW gerechtigden.

      Belasting AOW ANW WLZ Totaal
1e schijf 2023 € 0 -€ 37.149 ** 9,28% 0 0,1% 9,65% 19,03
1e schijf 2022 € 0 – € 35.472* 9,42% 0 0,1% 9,65% 19,17%
2e schijf 2023 € 37.149 – € 73.031         36,93%
2e schijf 2022 € 35.472 – € 69.398         37,07%
3e schijf 2023 >>73.031         49,50%
3e schijf 2022 >> € 69.398         49,50%

  * Voor jongere AOW-ers, geboren ná 01-01-1946 geldt deze lagere grens.
Voor oudere AOW-ers, geboren vóór 01-01-1946  is de grens in 2022:  € 36.409 
* * Voor jongere AOW-ers, geboren ná 01-01-1946 geldt deze lagere grens.
Voor oudere AOW-ers, geboren vóór 01-01-1946  is de grens in 2023:  € 38.703

Heffingskortingen voor AOW-ers

Kortingen Inkomen 2021 2021 Inkomen 2022 2022 heffingskorting 2023
Algemene Heffingskorting tot € 21.043 € 1.469 tot € 21.317 € 1.495  
  tot € 68.507 € 1.469 minus 3,093% v.h.me tot € 69.398 € 1.495 minus 3.106 % v.h.me. ongeacht het inkomen
  >> € 68.507 0 >> € 69.398 € 0 € 1.583
Ouderen korting tot € 37.970 € 1.703 tot € 38.464 € 1.726  
  tot € 49.323 € 1.703 minus 15% v.h.me. >>> € 38.464 € 1.726 minus 15% v.h.me. € 1.835
  >> € 49.323 0 >>> € 49.972 € 0  
Alleenstaande ouderen korting   € 441   € 449 € 449
Arbeidskorting volgens leeftijdstabel   max. € 2.178   max. € 2.204 ???

 

Huizen en wonen.

 Bij het wonen in een sociale huurwoning met een huur hoger dan € 752,32 voor 1 of 2 personen bestaat mogelijk recht op huurverlaging. Als mensen het gevoel hebben te veel te betalen, kan de huurcommissie gevraagd worden de juiste huur vast te stellen. Deze is dan juridisch bepaald.

Overdrachtsbelasting: starters 0 – 35 jaar         0%
                                               ouder dan 35 jaar           2 %
                                               niet wonen in het huis   8 %   (dus o.a. voor beleggers) 

Eigenwoning forfait

  2021 2022 2023
woningen met WOZ waarde tot € 1.110.000 0,5% € 1.090.000 0,5% ??????
woningen met WOZ hoger dan € 1.110.000 plus 2,35 van het meerdere € 1.090.000 plus 2,35% van het meerdere ??????
       
Hypotheekrente aftrek bij inkomen Box 3 43% 40% ??????

 

 

Schenkingen  in 2022 in 2023
vrij aan kind € 5.677 € 6.035
vrij aan kleinkind of anderen € 2.274 € 2.417
via een aangifte schenkbelasting kan vrijstelling worden gegeven in de volgende gevallen    
vrij aan kind éénmalig € 27.231 € 28.947
aan kind eenmalig voor dure studie € 56.724 € 60.298
jubel ton wordt in 2023 afgeschaft € 106.671 € 28.947  kan in dit jaar worden geschonken
aanvulling op schenking 2022  

als in 2022 minimaal € 28.948 is geschonken kan dit in 2023 worden aangevuld tot €  106.671

het totale bedrag moet eind 2024 zijn besteed

     

 

 


Vrij aan kind                                                                                  €     5.677
Vrij aan kleinkind of anderen                                                    €     2.274
Via een aangifte schenkbelasting kan vrijstelling worden gegeven in de volgende gevallen:
Vrij aan kind éénmalig                                                                €   27.231
Aan kind éénmalig voor dure studie                                         €   56.724
Aan kind 18 – 40 j. voor koop of aflossing hypotheek huis € 106.671

Voor 2021 is bekend geworden, dat de vrijgestelde bedragen eenmalig worden verhoogd. Dit ter bevordering van ondersteuning van door corona getroffen ondernemers.

Vrij aan kind                                                                                  €    6.604
Vrij aan kleinkind of anderen                                                    €     3.244  

De andere vrijgestelde bedragen blijven onveranderd.

Voor 2022 is nog geen beslissing genomen over een verhoging.

In sommige gevallen mag de schenking in 2 of 3 jaar worden ontvangen,
bijv. bij aflossing hypotheek. Wel dan in alle jaren schenkbelasting aangeven.
Schenkingen aan ANBI’s of SBBI’s zijn volledig vrij van heffingen.
(Sociaal Belang Behartigende Instelling, soort kleinschalige ANBI, moet wel erkend zijn).

Schenk- en erfbelasting
Inkomen                                 partner            kleinkind                    broer/zus
                                                  kind                 andere fam.                ouder
tot € 126.722                          10 %                18 %                              30 %
 >  € 126.722                          20 %                36 %                             40 %

Berekening erfdeel ouder en kind 

Als van een echtpaar met bijv. twee kinderen één van de twee overlijdt, wordt het vermogen, als er geen testament is, volgens de wet verdeeld.

Een vermogen kan bestaan uit de banksaldi + WOZ-waarde van het door het echtpaar bewoonde huis, of ook beleggingen.
Langstlevende (bijv. 69 jaar) was al voor de helft eigenaar             1/2
Langstlevende en de twee kinderen ieder 1/3 x 1/2 =                       1/6
De berekening van de belastbare bedragen gaat met de wettelijk vastgestelde 6 % rekenrente, en een leeftijdsafhankelijke factor.

 

Bijvoorbeeld: Het vermogen van het echtpaar was € 150.000. Dat 1/6 e deel is groot € 25.000.
De leeftijdsfactor van de langstlevende is  8 (zie de tabel hierna).
25.000 x 0.06 = 1.500. Dan is het berekeningsbedrag 1.500 x 8 = 12.000.
Het belastbare bedrag van de twee kinderen is dan 25.000 – 12.000 = 13.000 ieder.
Het belastbare bedrag van de langstlevende ouder: 25.000 + 2 x 12.000 = 25.000 + 24.000 = 49.000

De vrijstellingen:                              2021            2022

Partner                                        €  661.328         € 680.645
Kind/kleinkind                          €   20.946         €   21.559                                                                                                                                                       5
Achterkleinkind en anderen   €     2.208          €  2.274
Kind met beperking                  €   62.830          € 64.666
Ouder(s)                                      €   49.603          € 51.053

In het voorbeeld is de aanslag erfbelasting voor zowel de langstlevende als haar twee kinderen € 0.

Vermenigvuldigingsfactor erfbelasting. Jaren en factoren (9 en 6 ontbreken).
< 20     20-30   30-40  40-50   50-55   55-60   60-65   65-70  70-75   75-80   80-85   85-90  > 90
  16        15          14         13          12          11          10          8           7           5            4            3          2

Opname in zorgcentrum.

De SVB zal vragen of de in de huurwoning achterblijvende en de in een centrum verzorgde beiden de hogere AOW voor alleenstaanden willen ontvangen. Bij lagere inkomens en lage vermogens is dat doorgaans niet verstandig. Deze keuze kan sinds kort worden herzien. De in een centrum verzorgde houdt dan postadres bij de partner in de voormalige huurwoning.
Beide partners krijgen wel recht op de Alleenstaande Ouderenkorting.
Regel de Huurtoeslag voor de in de huurwoning achterblijvende partner.
De in een centrum verzorgde krijgt dan de lage eigenbijdrage van het CAK in rekening gebracht.

Plotselinge stijging van het inkomen. ( jaarlijkse overwegingen).

Dit kan komen door:  – ontvangen alimentatie
                                        – schenking
                                        – erfenis
                                        – verkoop huis

Wat te doen? Vóór 31-12       +     Vraag Voorlopige Aanslag aan en betaal uiterlijk 31-12.
                                                           Deze wordt altijd verrekend met de definitieve aangifte.
                                                           Dit verlaagt het vermogen met peildatum 01-01.
                                                    +    Overweeg een middeling met vorige jaren.
                                                    +    Overweeg een grote uitgave, gift of schenking.
                                                    +    Regel per direct herziening Huurtoeslag en Zorgtoeslag.
                                                    +    Denk aan formulier: verzoek Bijzondere Situatie Huurtoeslag.

[parallax-scroll id=”408″]