Na Prinsjesdag  2021 zijn de volgende wijzigingen voorgesteld. Omdat ze nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden behandeld, zijn ze voorlopig.

De belangrijkste wijziging voor 2022 is de volgende:

Vermogensgrens IB stijgt 2021 w0rdt in 2022
voor 1 persoon € 50.000 € 50.650
voor fiscale partners € 100.000 € 101.300
Het heffingspercentage 31% 31%

 

Vermogens Box 3. boven de vrijstelling van €  50.650

 

  belastbedrag percentage 2021 wordt in 2022
1e schijf € 0 tot € 50.650 67% 0,03% 0,01%
    33% 5,69% 5,53%
2e schijf € 50.650 tot € 962.350 21 % 0,03% 0,01%
    79% 5,69% 5,53%
3e schijf € 962.350 en hoger 100% 5,69% 5,53 %

 

De peildatum blijft de eerste dag van het kalenderjaar.

Deze wijziging heeft invloed op:

  • schenkingen en giften vóór 31-12-2021  
  • aanslag box 3                                                 

De wijziging heeft géén invloed op:

  • Toeslagen, vooral Huurtoeslag
  • Eigen bijdrage Wlz (zorgcentra)
  • Vrijstelling groene beleggingen (toch aangifte doen!)       

Nieuwe vermogensgrenzen Huurtoeslag:     2021                wordt  in 2022   
voor 1 persoon                                                           €  31.340                      €  31.747
voor fiscale partners                                                €  62.680                      €  63.494

Grenzen inkomen huurtoeslag. Deze hangen in 2022 af van de samenstelling van het huishouden. Zie de proefberekening op www.toeslagen.nl of de schema’s op deze webside.

Nieuwe vermogensgrenzen Zorgtoeslag:     2021                     wordt in 2022

voor 1 persoon                                                             € 118.479                € 120.020

Voor fiscale partners                                                  € 149.819                 € 151.767 

Inkomensgrenzen Zorgtoeslag.

Voor 1 persoon                                                            € 31.138                 € 31.998

Voor fiscale partners                                                  € 39.979               € 40.944

 

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is in 2021  66 jaar en 4 maanden.
In 2022 zal die naar verwachting 66 jaar en 7 maanden worden,
in 2023 wordt die 66 jaar en 10 maanden en
in 2024 en 2025 zal die 67 jaar worden.

Belastingen Box 1,

Percentages voor AOW gerechtigden.

 

      Belasting AOW ANW WLZ Totaal
1e schijf 2022 € 0 – € 35.472  * 9,42% 0 0,1% 9,65% 19,17%
  2021 € 0 – € 35.129 * 9,45% 0 0,1% 9,65% 19,20%
2e schijf 2022 € 35.472 – € 69.398         37,07%
  2021 € 35.129- € 68.507         37,10%
3e schijf 2022 >> € 69.398         49,50%
  2021 >> € 68.507         49,50%

  * Voor jongere AOW-ers, geboren ná 01-01-1946 geldt deze lagere grens.

   Voor oudere AOW-ers, geboren vóór 01-01-1946  is de grens in 2022:  € 36.409  en in 2021:   € 35.941.

 

AOW-ers hebben te maken met:

Kortingen Inkomen 2021 2021 Inkomen 2022 2022
Algemene Heffingskorting tot € 21.043 € 1.469 tot € 21.317 € 1.495
  tot € 68.507 € 1.469 minus 3,093% v.h.me tot € 69.398 € 1.495 minus 3.106 % v.h.me.
  >> € 68.507 0 >> € 69.398 € 0
Ouderen korting tot € 37.970 € 1.703 tot € 38.464 € 1.726
  tot € 49.323 € 1.703 minus 15% v.h.me. >>> € 38.464 € 1.726 minus 15% v.h.me.
  >> € 49.323 0 >>> € 49.972 € 0
Alleenstaande ouderen korting   € 441   € 449
Arbeidskorting volgens leeftijdstabel   max. € 2.178   max. € 2.204

 

Huizen en wonen.

 Wonen in een sociale huurwoning met een huur >> € 752,32 voor 1 of 2 personen bestaat mogelijk recht op huurverlaging. Als mensen het gevoel hebben te veel te betalen, kan de huurcommissie gevraagd worden de juiste huur vast te stellen. Dit is dan juridisch bepaald.

Overdrachtsbelasting: starters 0 – 35 jaar         0%
                                          ouder dan 35 jaar           2 %
                                          niet wonen in het huis   8 %   (dus o.a. voor beleggers) 

Eigen woning forfait             2021                0,5 %                          2022                0,5 %.            
Voor woningen met WOZ     < € 1.110.000,–                          < € 1.090.000,–                 
Is de waarde hoger                         2,35 % v.h.me.                            2,35 % v.h.me.

Hypotheekrente aftrek                      43 %                                                          40 %
(alleen van belang voor inkomens in box 3)

Schenkingen 2022
Vrij aan kind                                                                                  €     5.677
Vrij aan kleinkind of anderen                                                    €     2.274
Via een aangifte schenkbelasting kan vrijstelling worden gegeven in de volgende gevallen:
Vrij aan kind éénmalig                                                                €   27.231
Aan kind éénmalig voor dure studie                                         €   56.724
Aan kind 18 – 40 j. voor koop of aflossing hypotheek huis € 106.671

Voor 2021 is bekend geworden, dat de vrijgestelde bedragen eenmalig worden verhoogd. Dit ter bevordering van ondersteuning van door corona getroffen ondernemers.

Vrij aan kind                                                                                  €    6.604
Vrij aan kleinkind of anderen                                                    €     3.244  

De andere vrijgestelde bedragen blijven onveranderd.

Voor 2022 is nog geen beslissing genomen over een verhoging.

In sommige gevallen mag de schenking in 2 of 3 jaar worden ontvangen,
bijv. bij aflossing hypotheek. Wel dan in alle jaren schenkbelasting aangeven.
Schenkingen aan ANBI’s of SBBI’s zijn volledig vrij van heffingen.
(Sociaal Belang Behartigende Instelling, soort kleinschalige ANBI, moet wel erkend zijn).

Schenk- en erfbelasting
Inkomen                                 partner            kleinkind                    broer/zus
                                                  kind                 andere fam.                ouder
tot € 126.722                          10 %                18 %                              30 %
 >  € 126.722                          20 %                36 %                             40 %

Berekening erfdeel ouder en kind 

Als van een echtpaar met bijv. twee kinderen één van de twee overlijdt, wordt het vermogen, als er geen testament is, volgens de wet verdeeld.

Een vermogen kan bestaan uit de banksaldi + WOZ-waarde van het door het echtpaar bewoonde huis, of ook beleggingen.
Langstlevende (bijv. 69 jaar) was al voor de helft eigenaar             1/2
Langstlevende en de twee kinderen ieder 1/3 x 1/2 =                       1/6
De berekening van de belastbare bedragen gaat met de wettelijk vastgestelde 6 % rekenrente, en een leeftijdsafhankelijke factor.

 

Bijvoorbeeld: Het vermogen van het echtpaar was € 150.000. Dat 1/6 e deel is groot € 25.000.
De leeftijdsfactor van de langstlevende is  8 (zie de tabel hierna).
25.000 x 0.06 = 1.500. Dan is het berekeningsbedrag 1.500 x 8 = 12.000.
Het belastbare bedrag van de twee kinderen is dan 25.000 – 12.000 = 13.000 ieder.
Het belastbare bedrag van de langstlevende ouder: 25.000 + 2 x 12.000 = 25.000 + 24.000 = 49.000

De vrijstellingen:                              2021            2022

Partner                                        €  661.328         € 680.645
Kind/kleinkind                          €   20.946         €   21.559                                                                                                                                                       5
Achterkleinkind en anderen   €     2.208          €  2.274
Kind met beperking                  €   62.830          € 64.666
Ouder(s)                                      €   49.603          € 51.053

In het voorbeeld is de aanslag erfbelasting voor zowel de langstlevende als haar twee kinderen € 0.

Vermenigvuldigingsfactor erfbelasting. Jaren en factoren (9 en 6 ontbreken).
< 20     20-30   30-40  40-50   50-55   55-60   60-65   65-70  70-75   75-80   80-85   85-90  > 90
  16        15          14         13          12          11          10          8           7           5            4            3          2

Opname in zorgcentrum.

De SVB zal vragen of de in de huurwoning achterblijvende en de in een centrum verzorgde beiden de hogere AOW voor alleenstaanden willen ontvangen. Bij lagere inkomens en lage vermogens is dat doorgaans niet verstandig. Deze keuze kan sinds kort worden herzien. De in een centrum verzorgde houdt dan postadres bij de partner in de voormalige huurwoning.
Beide partners krijgen wel recht op de Alleenstaande Ouderenkorting.
Regel de Huurtoeslag voor de in de huurwoning achterblijvende partner.
De in een centrum verzorgde krijgt dan de lage eigenbijdrage van het CAK in rekening gebracht.

Plotselinge stijging van het inkomen. ( jaarlijkse overwegingen).

Dit kan komen door:  – ontvangen alimentatie
                                        – schenking
                                        – erfenis
                                        – verkoop huis

Wat te doen? Vóór 31-12       +     Vraag Voorlopige Aanslag aan en betaal uiterlijk 31-12.
                                                           Deze wordt altijd verrekend met de definitieve aangifte.
                                                           Dit verlaagt het vermogen met peildatum 01-01.
                                                    +    Overweeg een middeling met vorige jaren.
                                                    +    Overweeg een grote uitgave, gift of schenking.
                                                    +    Regel per direct herziening Huurtoeslag en Zorgtoeslag.
                                                    +    Denk aan formulier: verzoek Bijzondere Situatie Huurtoeslag.

[parallax-scroll id=”408″]