De belangrijkste wijzigingen voor 2023 in vergelijking met 2022 zijn:

AOW
De AOW leeftijd is in 2023 66 jaar en 10 maanden.
1 persoon gaat per maand netto krijgen € 1.353,111 persoon en partner of huisgenoot gaan per maand netto krijgen € 920,98 p.p.
In mei wordt vakantiegeld uitbetaald en per 1 juli vindt de volgende wijziging plaats.

Jubbelton
Afgeschaft in 2023 wordt de zgn. jubelton van € 106.671 aan een kind van 18 jaar, maar jonger dan 40 jaar. Het bedrag dat nu belastingvrij geschonken kan worden is € 28.947.
Als in 2022 het bedrag van minstens € 28.948 is geschonken, kan dat in 2023 nog worden aangevuld tot het maximale van € 106.671.
Aanvullingen op eerdere gedeeltelijke uitbetalingen daarvan aan kinderen kan dus tot 1 januari 2024 en het totale bedrag moet eind 2024 volledig zijn besteed.

Belastingen Box 1,

Percentages voor AOW gerechtigden.

Belasting AOW ANW WLZ Totaal
1e schijf 2023 € 0 -€ 37.149 ** 9,28% 0 0,1% 9,65% 19,03
1e schijf 2022 € 0 – € 35.472* 9,42% 0 0,1% 9,65% 19,17%
2e schijf 2023 € 37.149 – € 73.031 36,93%
2e schijf 2022 € 35.472 – € 69.398 37,07%
3e schijf 2023 >>73.031 49,50%
3e schijf 2022 >> € 69.398 49,50%

* Voor jongere AOW-ers, geboren ná 01-01-1946 geldt deze lagere grens.
Voor oudere AOW-ers, geboren vóór 01-01-1946  is de grens in 2022:  € 36.409
* * Voor jongere AOW-ers, geboren ná 01-01-1946 geldt deze lagere grens.
Voor oudere AOW-ers, geboren vóór 01-01-1946  is de grens in 2023:  € 38.703

 

Heffingskortingen voor AOW-ers

Kortingen Inkomen 2022 2022 Inkomen 2023 heffingskorting 2023
Algemene Heffingskorting tot € 21.317 € 1.495 tot € 22.660 € 1583
tot € 69.398 € 1.495 minus 3.106 % v.h.me. tot  € 73.031 € 1583 minus 3,141% v.h.me
>> € 69.398 € 0 > € 73.031 € 0
Ouderen korting tot € 38.464 € 1.726 tot € 40.888 € 1.835
tot 49.323 € 1.726 minus 15% v.h.me. tot € 53.122 € 1.835 minus 15% v.h.me.
>>> € 49.972 € 0 > € 53.122 min  € 109
Alleenstaande ouderen korting € 449 € 478
Arbeidskorting volgens leeftijdstabel max. € 2.204 tot € 10.741 8.231% v.h. arbeidsinkomen
van € 10.741 tot € 23.201 € 884 + 29.861% * (arbeidsinkomen -€ 10.740)
vanaf € 23.210 tot € 37.691 € 4.605 +3.085% * (arbeidsinkomen -€ 23.200)
vanaf € 37.691 tot € 115.295 € 5.052 – 3,355% * (arbeidsinkomen – € 37.690)
vanaf € 115.295 € 0

 

+
Vermogensgrens IB

2022 2023
voor 1 persoon € 50.650 € 57.00
voor fiscale partners € 101.300 € 114.000
heffingspercentage 31% 32%

 

Vermogens Box 3. boven de vrijstelling van €  50.650, heffingspercentage 31%

 

2022 belastbedrag percentage  2022
1e schijf € 0 tot € 50.650 67% 0,01%
33% 5,53%
2e schijf € 50.650 tot € 962.350 21 % 0,01%
79% 5,53%
3e schijf € 962.350 en hoger 100% 5,53 %
2023

boven vrijstelling van € 57.000

schulden mogen worden afgetrokken voor 2,46% van het bedrag boven €3.200

100% van het spaarbedrag

6,17% fictief rendement van beleggingen

 

 

 

heffingspercentage 32%

0,01%

 

De peildatum blijft de eerste dag van het kalenderjaar.

 • Deze wijziging heeft invloed op:
  schenkingen en giften vóór 31-12-2021
 • aanslag box 3

De wijziging heeft géén invloed op:

 • Toeslagen, vooral Huurtoeslag
 • Eigen bijdrage Wlz (zorgcentra)
 • Vrijstelling groene beleggingen (toch aangifte doen!)

 

AOW-leeftijd

2021 2022 2023 2024 2025
AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden 66 jaar en 7 maanden 66 jaar en 10 maanden 67 jaar 67 jaar

 

Toeslagen.

Grenzen vermogen huurtoeslag.

in 2022 in 2023
voor 1 persoon € 31.747 €  33.748
incl. fiscale partner of medebewoner € 63.494 € 67.496
max. huurbedrag incl. service kosten € 763,47 € 806,06

Grenzen Inkomen Huurtoeslag. Deze hangen in 2022 af van de samenstelling van het huishouden.
Zie de proefberekening op www.toeslagen.nl of de schema’s op deze website.

Grenzen Zorgtoeslag:

Vermogen in 2022 in 2023
voor 1 persoon € 120.022 € 127.582
voor fiscale partners € 151.767 € 161.329
Inkomen
voor 1 persoon € 31.998 € 38.520
voor fiscale partners € 40.944 € 48.224

+
Huizen en wonen.
Wonen in een sociale huurwoning met huur hoger dan (in 2022) € 752,32 en
(in 2023 ) € 808,06 voor 1 of 2 personen:
Mogelijk recht op huurverlaging. Als mensen het gevoel hebben teveel te betalen, kan de huurcommissie gevraagd worden de juiste huur vast te stellen.
Dit is dan juridisch bepaald.

+
Overdrachtsbelasting:

 • starters 0 – 35 jaar 0%
 • ouder dan 35 jaar 2 %
 • niet wonen in het huis 8 % (dus o.a. voor beleggers)

Eigen woning forfait

WOZ -waarde 2023 2022
€ 75.000 tot € 1.200.000 0,35%
> € 1.200.000 € 4.200 plus 2,25% van de waarde boven € 1.200.000
l
€ 75.000 tot € 1.130.000 0,45%
> € 1.130.000   € 5.085 plus 2,35% van de waarde boven € 1.130.000
 
Hypotheekrente aftrek.
Alleen  van belang voor inkomens in box 3
43% 26,93%

 

Schenken en erven.

Schenkingen 2022 2023
vrij aan kind € 5.677 € 6.035
vrij aan kleinkind of anderen € 2.274 € 2.417
via een aangifte schenkbelasting kan vrijstelling worden verleend in de volgende gevallen;
vrij aan kind eenmalig € 27.231 € 28.947
aan kind eenmalig voor dure studie € 56.724 € 60.298
aan kind 18-40 jaar voor koop huis, of aflossing hypotheek huis zie hiervoor over jubelton
vrijstelling erfbelasting
aan partner € 680.645 € 723.526
aan kind of kleinkind € 21.559 € 22.917
aan ziek of gehandicapt kind € 64.666 € 68.740
aan ouders € 51.053 € 54.269
aan anderen € 2.274 € 2.417

Tarieven schenk- en erfbelasting

partner, kind, gehandicapt kind kleinkind  overigen broer, zus ouders
2022 inkomen € 0 tot € 130.424 10% 30% 18%
inkomen > € 130.424 20% 40% 36%
2023 inkomen € 0 tot € 138.642 10% 30% 18%
inkomen > € 138.642 20% 40% 36%

 

 

+
Opname in zorgcentrum.
De SVB zal vragen of de in de huurwoning achterblijvende en de in een centrum verzorgde beiden de hogere AOW voor alleenstaanden willen ontvangen. Bij lagere inkomens en lage vermogens is dat doorgaans niet verstandig. Deze keuze kan sinds kort worden herzien. De in een centrum verzorgde houdt dan postadres bij de partner in de voormalige huurwoning.
Beide partners krijgen wel recht op de Alleenstaande Ouderenkorting.
Regel de Huurtoeslag voor de in de huurwoning achterblijvende partner.
De in een centrum verzorgde krijgt dan de lage eigenbijdrage van het CAK in rekening gebracht.

 

Jaarlijkse (einde jaars) overwegingen:

Plotselinge stijging van het inkomen. ( jaarlijkse overwegingen).
Dit kan komen door: – ontvangen alimentatie
– schenking
– erfenis
– verkoop huis

Wat te doen? Vóór 31-12

 • Vraag Voorlopige Aanslag aan en betaal uiterlijk 31-12.
  Deze wordt altijd verrekend met de definitieve aangifte.
  Dit verlaagt het vermogen met peildatum 01-01.
 • Overweeg een middeling met vorige jaren.
  Het laatste tijdvak waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024
 •  Overweeg een grote uitgave, gift of schenking.
 • Regel per direct herziening Huurtoeslag en Zorgtoeslag.
  Denk aan formulier: verzoek Bijzondere Situatie Huurtoeslag.
  .