SCHENKINGEN. Schenkingen 2020.  Nog niet alle bedragen voor 2021 zijn bekend.

 • Vrij aan kind                                      €     5.515
 • Vrij aan kleinkind of anderen        €     2.208

Via een aangifte schenkbelasting kan vrijstelling worden gegeven in de volgende gevallen:

 • Vrij aan kind éénmalig                                                                €   26.457
 • Aan kind éénmalig voor dure studie                                         €   55.114
 • Aan kind 18 – 40 j. voor koop of aflossing hypotheek huis € 103.643

Voor 2021 is bekend geworden, dat de vrijgestelde bedragen eenmalig worden verhoogd. Dit ter bevordering van ondersteuning van door corona getroffen ondernemers.

 • Vrij aan kind                                                                                  €    6.604
 • Vrij aan kleinkind of anderen                                                    €     3.244

De andere vrijgestelde bedragen blijven hetzelfde.

 

In sommige gevallen mag de schenking in 2 of 3 jaar worden ontvangen, bijv. bij aflossing hypotheek. Wel dan in alle jaren schenkbelasting aangeven. Schenkingen aan ANBI’s of SBBI’s zijn volledig vrij van heffingen. (Sociaal Belang Behartigende Instelling, soort kleinschalige ANBI, moet wel erkend zijn).

Schenk- en erfbelasting 

Inkomen
 • Partner
  Kind
Kleinkind, andere familie broer, zus, ouder
tot € 126.722,– 10% 18% 30%
vanaf € 126.722 20% 36% 40%

 

 

Berekening erfdeel ouder en kind 

Als van een echtpaar met bijv. twee kinderen één van de twee overlijdt, wordt het vermogen, als er geen testament is, volgens de wet verdeeld. Een vermogen kan bestaan uit de banksaldi + WOZ-waarde van het door het echtpaar bewoonde huis en beleggingen.

 • Langstlevende (bijv. 69 jaar) was al voor de helft eigenaar             1/2
 • Langstlevende en de twee kinderen ieder 1/3 x 1/2 =                       1/6

De berekening van de belastbare bedragen gaat met de wettelijk vastgestelde 6 % rekenrente, en een leeftijdsafhankelijke factor.

Bijvoorbeeld:

Het vermogen van het echtpaar was € 150.000. Dat 1/6 e deel is groot € 25.000.

De leeftijdsfactor van de langstlevende is  8 (zie de tabel hierna).

€ 25.000 x 0.06 = € 1.500. Dan is het berekeningsbedrag  € 1.500 x 8 = € 12.000.

Het belastbare bedrag van de twee kinderen is dan €  25.000 – € 12.000 = € 13.000 ieder.

Het belastbare bedrag van de langstlevende ouder: € 25.000 + 2 x € 12.000 = € 25.000 + €24.000 = € 49.000

Vrijstellingen:

De vrijstellingen (geldig in 2020, er zijn geen aanwijzingen dat dat in 2021 wijzigt) zijn:

 • Partner                                        €  661.328
 • Kind/kleinkind                          €   20.946
 • Achterkleinkind en anderen   €     2.208
 • Kind met beperking                  €   62.830
 • Ouder(s)                                      €   49.603

In het voorbeeld is de aanslag erfbelasting voor zowel de langstlevende als haar twee kinderen € 0.

 

Vermenigvuldigingsfactor erfbelasting. Jaren en factoren (9 en 6 ontbreken).

< 20 20-30 30-40 40-50 50-55 55-60 60-65
16 15 14 13 12 11 10
             
65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 >90  
8 7 5 4 3 2  

 

Opname in zorgcentrum.

De SVB zal vragen of de in de huurwoning achterblijvende en de in een centrum verzorgde beiden de hogere AOW voor alleenstaanden willen ontvangen. Bij lagere inkomens en lage vermogens is dat doorgaans niet verstandig. Dit is een éénmalige keuze. De in een centrum verzorgde houdt dan postadres bij de partner in de voormalige huurwoning. Beide partners krijgen wel recht op de Alleenstaande Ouderenkorting. Regel de Huurtoeslag voor de in de huurwoning achterblijvende partner. De in een centrum verzorgde krijgt dan de lage eigenbijdrage van het CAK in rekening gebracht.

Plotselinge stijging van het inkomen. ( jaarlijkse overwegingen).

Dit kan komen door: 

 • ontvangen alimentatie 
 • schenking
 • erfenis
 • verkoop huis

Wat te doen?

Vóór 31-12   Vraag een Voorlopige Aanslag aan en betaal uiterlijk 31-12. Deze wordt altijd verrekend met de definitieve aangifte. Dit verlaagt het vermogen met peildatum 01-01.

 • Overweeg een middeling met vorige jaren.
 • Overweeg een grote uitgave, gift of schenking.
 • Regel per direct herziening Huurtoeslag en Zorgtoeslag. +    Denk aan formulier: verzoek Bijzondere Situatie Huurtoeslag.

[parallax-scroll id=”408″]